משפט שלמה

מן הספר "עירום זוגי". פורסם בכתב עת "אפיריון" – גיליון 68.

יפו – ונציה

פורסם בעריכה אחרת בספר "רוחות הרפאים של ישראל", ידיעות אחרונות – ספרי חמד, 2003.