שושנה והזקנים

שושנה והזקנים
עיפרון שנגוונה, 50/72. אוסף מיכאיל גרובמן