האדם הרושם

מרים גמבורד מארחת אמני רישום. בית האמנים, תל אביב, פברואר 2021

מגמת האמנות השקטה

ביקור במוזיאון קטן ומפתיע שמסתתר ברמת גן הדהויה, עיתון "הארץ", רות אלמוג. 26.12.2014