קנטאורים

מוזיאון הרצליה לאמנות. מאי – יולי 1992. אוצר יואב דגון.