הספר "יצר הרע טוב מאד"

יצירת אמנות בפני עצמו המורכב מ-80 רישומים ו-5 מסות. עיצובו המקורי משלים את התוכן התיאורטי והאמנותי.