פדיון המסורת

שני ציטוטים לא פופולריים של דרידה ושל קנדינסקי וסיפור הרפתקאות סביב דיוקן עצמי של מיטש בקר