האדם הרושם

מרים גמבורד מארחת אמני רישום. בית האמנים, תל אביב, פברואר 2021