האדם הרושם

מרים גמבורד מארחת אמני רישום. בית האמנים, תל אביב, פברואר 2021

Homo Vulgaris

תל-אביב, בית האמנים. 2019, אוצר: אריה ברקוביץ