על שירים של חוה פנחס-כהן

קטע מתוך המאמר

נתן זך
הריני תמונה לפניך

משוררת הסינתיזה הגדולה. יהודים ויוונים ומוסלמים ולשון משנה וארמית ועברית וקירילית ולטינית וה"סאונד" וקלידי המחשב וגופי התהודה וה"נקודה קום" "בלשון המחשב" והאינשאללה והמראה הרומית והדוגמניות "אפילו הן!" וחצר הנזירות הרוסיות בעין כרם וסדרת רישומים מצוינים, מעשי ידיה של מרים גמבורד, המלווים את השירים ובהם גופים עירומים, גופות נשים וגברים ופרשים הנראים כקנטאורים או חובקים זה את זה או לוחמים זה בזה ודמויות הנראות כשטנים או כדמויי שטנים בעין המתבונן.