Cherubs

מרים גמבורד - אמנית, מהרשמים המובילים בארץ, סופרת, מרצה בכירה במכללה אקדמית בית ברל - המדרשה לאמנות - וכן באקדמיה בצלאל.

הספר "יצר הרע טוב מאד" (אהבה ותועבה בתלמוד, במדרשים ובספרים נוספים מארון הספרים היהודי), הוא יצירת אמנות בפני עצמו המורכב מ-80 רישומים ו-5 מסות. עיצובו המקורי משלים את התוכן התיאורטי והאמנותי. הרישומים מבוצעים במגוון סגנונות ושיטות, תמיד בשליטה מוחלטת. עיפרון הרשמת נוגע בטקסטים אינטימיים ואף פורנוגראפיים מהתלמוד והמדרשים והידע של היהדות משתלב עם התרבות האוניברסאלית. במסות של גמבורד, המובאות בספר, ישנן תגליות מבריקות והחשובה ביניהן: הכרובים בקודש הקודשים של ההיכל: " כך הוצבו בדביר שני פסלים פיגורטיביים – הכרובים, ובזאת הופרו כמה איסורים חמורים: האיסור על פיסול בכלל, האיסור על תיאור פני אדם והאיסור על תיאור מלאכים כדמויות מהמדור העליון (תוספות, יומא נד, ע"ב). זה האחרון חמור כמו האיסור על תיאור ויזואלי של האל. בדביר מופרים האיסורים במופגן. הכנסת הפיסול, מהות פגאנית במובהק, לקודש הקודשים – האפיצנטר של המונותאיזם, התבררה כצורך הכרחי חזק מכל האיסורים. עובדה זו מביכה עד היום את חוקרי היהדות והם עוקפים את הנושא."


מרים גמבורד השתתפה בסרט קצר "שני נופים שונים", לאוניד פדרול, 2017.

Miriam Gamburd newly published book now available!

יצר-הרע טוב מאד

הספר מבוסס על עבודת מחקר מטעם מכללת בית ברל ויצא לאור בהוצאה עצמית בסיוע המדרשה לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל.

הספר אינו עוסק בהיסטוריזציה של הטקסט אלא כמאמר רולאן בארת בפנטזיה טקסטואלית הרפתקנית: "אנסה לצייר גרסה נוספת של היחסים בין היהדות והאמנות כקונפליקט אלגורי בין גבירה ומשרתת (אדון ועבד). שם השפחה – אמנות, בעלת הבית – היהדות. בעלת הבית רואה בשפחה פגאנית זרה ולא קרואה. השפחה פורחת בסביבה של עבודת אלילים, היכן שנערכות אורגיות ומוקרבים קורבנות אדם. הגבירה יהדות מעולם לא קיבלה את הפרוצה הזאת לשירותה. ולא משום שזו, עניין ידוע, תקלקל את כל הבנים בבית ותרגיל אותם לטעם החטא. היהדות מנבאת מהלך זה, והוא אינו מטריד אותה במיוחד. היא צופה לעתיד ומונעת מראש את עצם ההתפתחות של מצב טעון שבו שפחת העבר תהפוך בת חורין ותאיים על מקומה שלה – של הגבירה. לזאת אסור לקרות!"

©2010-2018 Miriam Gamburd. WebProm Design

Miriam Gamburd on Facebook